• krajina1
  • krajina2
  • krajina3
  • krajina4

Úvod

MOTTO: Změňte, co změnit můžete,
s pokorou přijímejte, co změnit nemůžete
a hledejte moudrost odlišit jedno od druhého.
(upraveno z originálu Františka z Assisi, resp. z motta AA)

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut (registrace Ministerstva zdravotnictví; IČZ 90 879 000), zaměřuji se na práci s dospělými a poskytuji psychologické služby v těchto oblastech:

  • psychoterapie (individuální i skupinová)
  • krizová intervence
  • psychologické poradenství
  • psychologická diagnostika

Mohu Vám nabídnout pomoc při hledání odpovědí a řešení nejrůznějších témat a problémů lidského života, viz stránka: nabídka.

Ve své práci se opírám o mnohaletou praxi v Psychiatrické nemocnici, Pedagogicko-psychologické poradně, na místě školního psychologa a několikaletou práci se závislými lidmi.

Při psychoterapii a poradenství pracuji eklekticky, ale primární terapeutické zázemí mám v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT), systemické psychoterapii a hypnoterapii. V Psychiatrické nemocnici pracuji dosud, takže mám zajištěný každodenní kontakt s kolegy klinickými psychology i jinými odborníky z praxe (psychiatři, psychoterapeuti aj.), vč. pravidelných supervizních seminářů apod..

Jsem smluvním partnerem Všeobecné zdravotní pojišťovny (111), České průmyslové zdravotní pojišťovny (205), Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (211) a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny (213). Indikované služby pro klienty těchto pojišťoven jsou hrazené ze zdravotního pojištění. S jinými zdravotními pojišťovnami nemám uzavřenou smlouvu, tzn. klienti sezení hradí přímou platbou.

 

© Daniel Trubka - 2013, vytvořil tým virtuemart.cz, hostováno na hostime.cz